Comparison of Management and Orchestration Solutions for the 5G Era

Panagiotis Trakadas, Panagiotis Karkazis, Helen C. Leligou, Theodore B. Zahariadis, Felipe Vicens, Arturo Zurita, Pol Alemany, Thomas Soenen, Carlos Parada, José Bonnet, Eleni Fotopoulou, Anastasios Zafeiropoulos, Evgenia Kapassa, Marios Touloupou, Dimosthenis Kyriazis. Comparison of Management and Orchestration Solutions for the 5G Era. J. Sensor and Actuator Networks, 9(1):4, 2020. [doi]

Abstract

Abstract is missing.