10.3 A 12nm CMOS RF Transceiver Supporting 4G/5G UL MIMO

Ming-Da Tsai, Song-Yu Yang, Chi-Yao Yu, Ping-Yu Chen, Tzung-Han Wu, Mohammed Hassan, Chi-Tsan Chen, Chao-Wei Wang, Yen-Chuan Huang, Li-Han Hung, Wei-Hao Chiu, Anson Lin, Bo-Yu Lin, Arnaud Werquin, Chien-Cheng Lin, Yen-horng Chen, Jen-Che Tsai, Yuan-Yu Fu, Bernard Tenbroek, Chinq-Shiun Chiu, Yi-Bin Lee, Guang-Kaai Dehng. 10.3 A 12nm CMOS RF Transceiver Supporting 4G/5G UL MIMO. In 2020 IEEE International Solid- State Circuits Conference, ISSCC 2020, San Francisco, CA, USA, February 16-20, 2020. pages 176-178, IEEE, 2020. [doi]

Abstract

Abstract is missing.