A Fully-Integrated 25Gb/s Low-Noise TIA+CDR Optical Receiver designed in 40nm-CMOS

Juncheng Wang, XueFeng Chen, Shang Hu, Yaxin Cai, Rui Bai, Xin Wang, Yuanxi Zhang, Shenglong Zhuo, Chang Liu, Bozhi Yin, Jianxu Ma, Hao Yan, Jiangao Xuan, Milton Lu, Tao Xia, Nan Qi, Patrick Yin Chiang. A Fully-Integrated 25Gb/s Low-Noise TIA+CDR Optical Receiver designed in 40nm-CMOS. In IEEE Asian Solid-State Circuits Conference, A-SSCC 2018, Tainan, Taiwan, November 5-7, 2018. pages 67-68, IEEE, 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.