An Improved Spatial-Temporal Downscaling Method for TRMM Precipitation Datasets in Alpine Regions: A Case Study in Northwestern China's Qilian Mountains

Lei Wang, Rensheng Chen, Chuntan Han, Yong Yang, Junfeng Liu, Zhangwen Liu, Xiqiang Wang, Guohua Liu, Shuhai Guo. An Improved Spatial-Temporal Downscaling Method for TRMM Precipitation Datasets in Alpine Regions: A Case Study in Northwestern China's Qilian Mountains. Remote Sensing, 11(7):870, 2019. [doi]

Authors

Lei Wang

This author has not been identified. Look up 'Lei Wang' in Google

Rensheng Chen

This author has not been identified. Look up 'Rensheng Chen' in Google

Chuntan Han

This author has not been identified. Look up 'Chuntan Han' in Google

Yong Yang

This author has not been identified. Look up 'Yong Yang' in Google

Junfeng Liu

This author has not been identified. Look up 'Junfeng Liu' in Google

Zhangwen Liu

This author has not been identified. Look up 'Zhangwen Liu' in Google

Xiqiang Wang

This author has not been identified. Look up 'Xiqiang Wang' in Google

Guohua Liu

This author has not been identified. Look up 'Guohua Liu' in Google

Shuhai Guo

This author has not been identified. Look up 'Shuhai Guo' in Google