Referring expression comprehension model with matching detection and linguistic feedback

Jianming Wang, Enjie Cui, Kunliang Liu, Yukuan Sun, Jiayu Liang, Chunmiao Yuan, Xiaojie Duan, Guanghao Jin, Tae-Sun Chung. Referring expression comprehension model with matching detection and linguistic feedback. IET Computer Vision, 14(8):625-633, 2020. [doi]

Abstract

Abstract is missing.