Simultaneous confidence band for stationary covariance function of dense functional data

Jiangyan Wang, Guanqun Cao, Li Wang, Lijian Yang. Simultaneous confidence band for stationary covariance function of dense functional data. J. Multivariate Analysis, 176, 2020. [doi]

@article{WangCWY20,
  title = {Simultaneous confidence band for stationary covariance function of dense functional data},
  author = {Jiangyan Wang and Guanqun Cao and Li Wang and Lijian Yang},
  year = {2020},
  doi = {10.1016/j.jmva.2019.104584},
  url = {https://doi.org/10.1016/j.jmva.2019.104584},
  researchr = {https://researchr.org/publication/WangCWY20},
  cites = {0},
  citedby = {0},
  journal = {J. Multivariate Analysis},
  volume = {176},
}