ARShop: A Cloud-based Augmented Reality System for Shopping

Chao Wang, Yihao Feng, Qi Guo, Zhaoxian Li, Kexin Liu, Zijian Tang, Anthony K. H. Tung, Lifu Wu, Yuxin Zheng. ARShop: A Cloud-based Augmented Reality System for Shopping. PVLDB, 10(12):1845-1848, 2017. [doi]

Abstract

Abstract is missing.