Computation Offloading for Mobile Edge Computing Enabled Vehicular Networks

Jun Wang, Daquan Feng, Shengli Zhang, Jianhua Tang, Tony Q. S. Quek. Computation Offloading for Mobile Edge Computing Enabled Vehicular Networks. IEEE Access, 7:62624-62632, 2019. [doi]

Authors

Jun Wang

This author has not been identified. Look up 'Jun Wang' in Google

Daquan Feng

This author has not been identified. Look up 'Daquan Feng' in Google

Shengli Zhang

This author has not been identified. Look up 'Shengli Zhang' in Google

Jianhua Tang

This author has not been identified. Look up 'Jianhua Tang' in Google

Tony Q. S. Quek

This author has not been identified. Look up 'Tony Q. S. Quek' in Google