Supply Chain Contracting with Linear Utility Function

Ningning Wang, Jibao Gu, Qinglong Gou, Jinfeng Yue. Supply Chain Contracting with Linear Utility Function. IJISSCM, 10(2):1-20, 2017. [doi]

Abstract

Abstract is missing.