Pinning Control of Complex Network by a Single Controller

Qunwei Wang, Shilong Ge, Lin Jia. Pinning Control of Complex Network by a Single Controller. JSW, 7(10):2258-2262, 2012. [doi]

Bibliographies