Sparse Codebook Model of Local Structures for Retrieval of Focal Liver Lesions Using Multiphase Medical Images

Jian Wang, Xian-Hua Han, Yingying Xu, Lanfen Lin, Hongjie Hu, Chongwu Jin, Yen-Wei Chen. Sparse Codebook Model of Local Structures for Retrieval of Focal Liver Lesions Using Multiphase Medical Images. Int. J. Biomedical Imaging, 2017, 2017. [doi]

Authors

Jian Wang

This author has not been identified. Look up 'Jian Wang' in Google

Xian-Hua Han

This author has not been identified. Look up 'Xian-Hua Han' in Google

Yingying Xu

This author has not been identified. Look up 'Yingying Xu' in Google

Lanfen Lin

This author has not been identified. Look up 'Lanfen Lin' in Google

Hongjie Hu

This author has not been identified. Look up 'Hongjie Hu' in Google

Chongwu Jin

This author has not been identified. Look up 'Chongwu Jin' in Google

Yen-Wei Chen

This author has not been identified. Look up 'Yen-Wei Chen' in Google