Automatically Setting Parameter-Exchanging Interval for Deep Learning

Siyuan Wang, Xiaofei Liao, Xuepeng Fan, Hai Jin, Qiongjie Yao, Yu Zhang. Automatically Setting Parameter-Exchanging Interval for Deep Learning. MONET, 22(2):186-194, 2017. [doi]

Abstract

Abstract is missing.