A High-Sensitive Pressure Sensor Using a Single-Mode Fiber Embedded Microbubble with Thin Film Characteristics

Guanjun Wang, Xinglin Liu, Zhiguo Gui, Yongquan An, Jinyu Gu, Meiqin Zhang, Lu Yan, Gao Wang, Zhibin Wang. A High-Sensitive Pressure Sensor Using a Single-Mode Fiber Embedded Microbubble with Thin Film Characteristics. Sensors, 17(6):1192, 2017. [doi]

Authors

Guanjun Wang

This author has not been identified. Look up 'Guanjun Wang' in Google

Xinglin Liu

This author has not been identified. Look up 'Xinglin Liu' in Google

Zhiguo Gui

This author has not been identified. Look up 'Zhiguo Gui' in Google

Yongquan An

This author has not been identified. Look up 'Yongquan An' in Google

Jinyu Gu

This author has not been identified. Look up 'Jinyu Gu' in Google

Meiqin Zhang

This author has not been identified. Look up 'Meiqin Zhang' in Google

Lu Yan

This author has not been identified. Look up 'Lu Yan' in Google

Gao Wang

This author has not been identified. Look up 'Gao Wang' in Google

Zhibin Wang

This author has not been identified. Look up 'Zhibin Wang' in Google