A 60-GHz 3.0-Gb/s Spectrum Efficient BPOOK Transceiver for Low-Power Short-Range Wireless in 65-nm CMOS

Yun Wang, Bangan Liu, Rui Wu, Hanli Liu, Aravind Tharayil Narayanan, Jian Pang, Ning Li 0009, Toru Yoshioka, Yuki Terashima, Haosheng Zhang, Dexian Tang, Makihiko Katsuragi, Daeyoung Lee, Sung Tae Choi, Kenichi Okada, Akira Matsuzawa. A 60-GHz 3.0-Gb/s Spectrum Efficient BPOOK Transceiver for Low-Power Short-Range Wireless in 65-nm CMOS. J. Solid-State Circuits, 54(5):1363-1374, 2019. [doi]

Authors

Yun Wang

This author has not been identified. Look up 'Yun Wang' in Google

Bangan Liu

This author has not been identified. Look up 'Bangan Liu' in Google

Rui Wu

This author has not been identified. Look up 'Rui Wu' in Google

Hanli Liu

This author has not been identified. Look up 'Hanli Liu' in Google

Aravind Tharayil Narayanan

This author has not been identified. Look up 'Aravind Tharayil Narayanan' in Google

Jian Pang

This author has not been identified. Look up 'Jian Pang' in Google

Ning Li 0009

This author has not been identified. Look up 'Ning Li 0009' in Google

Toru Yoshioka

This author has not been identified. Look up 'Toru Yoshioka' in Google

Yuki Terashima

This author has not been identified. Look up 'Yuki Terashima' in Google

Haosheng Zhang

This author has not been identified. Look up 'Haosheng Zhang' in Google

Dexian Tang

This author has not been identified. Look up 'Dexian Tang' in Google

Makihiko Katsuragi

This author has not been identified. Look up 'Makihiko Katsuragi' in Google

Daeyoung Lee

This author has not been identified. Look up 'Daeyoung Lee' in Google

Sung Tae Choi

This author has not been identified. Look up 'Sung Tae Choi' in Google

Kenichi Okada

This author has not been identified. Look up 'Kenichi Okada' in Google

Akira Matsuzawa

This author has not been identified. Look up 'Akira Matsuzawa' in Google