BBC++: Enhanced Block Boundary Continuity on Defining Non-Additive Distortion for JPEG Steganography

Yaofei Wang, Weixiang Li, Weiming Zhang, Xinzhi Yu, Kunlin Liu, Nenghai Yu. BBC++: Enhanced Block Boundary Continuity on Defining Non-Additive Distortion for JPEG Steganography. IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn., 31(5):2082-2088, 2021. [doi]

Authors

Yaofei Wang

This author has not been identified. Look up 'Yaofei Wang' in Google

Weixiang Li

This author has not been identified. Look up 'Weixiang Li' in Google

Weiming Zhang

This author has not been identified. Look up 'Weiming Zhang' in Google

Xinzhi Yu

This author has not been identified. Look up 'Xinzhi Yu' in Google

Kunlin Liu

This author has not been identified. Look up 'Kunlin Liu' in Google

Nenghai Yu

This author has not been identified. Look up 'Nenghai Yu' in Google