The Loading Optimization: A Novel Integer Linear Programming Model

Lei Wang 0012, Mingfang Ni, Jie Gao, Qingguo Shen, Yongxing Jia, Changhua Yao. The Loading Optimization: A Novel Integer Linear Programming Model. Enterprise IS, 13(10):1471-1482, 2019. [doi]

Authors

Lei Wang 0012

This author has not been identified. Look up 'Lei Wang 0012' in Google

Mingfang Ni

This author has not been identified. Look up 'Mingfang Ni' in Google

Jie Gao

This author has not been identified. Look up 'Jie Gao' in Google

Qingguo Shen

This author has not been identified. Look up 'Qingguo Shen' in Google

Yongxing Jia

This author has not been identified. Look up 'Yongxing Jia' in Google

Changhua Yao

This author has not been identified. Look up 'Changhua Yao' in Google