The Loading Optimization: A Novel Integer Linear Programming Model

Lei Wang 0012, Mingfang Ni, Jie Gao, Qingguo Shen, Yongxing Jia, Changhua Yao. The Loading Optimization: A Novel Integer Linear Programming Model. Enterprise IS, 13(10):1471-1482, 2019. [doi]

@article{WangNGSJY19,
 title = {The Loading Optimization: A Novel Integer Linear Programming Model},
 author = {Lei Wang 0012 and Mingfang Ni and Jie Gao and Qingguo Shen and Yongxing Jia and Changhua Yao},
 year = {2019},
 doi = {10.1080/17517575.2019.1631964},
 url = {https://doi.org/10.1080/17517575.2019.1631964},
 researchr = {https://researchr.org/publication/WangNGSJY19},
 cites = {0},
 citedby = {0},
 journal = {Enterprise IS},
 volume = {13},
 number = {10},
 pages = {1471-1482},
}