China's patterns of international technological collaboration 1976-2010: a patent analysis study

Xuefeng Wang, Jie Ren, Yi Zhang, Donghua Zhu, Pengjun Qiu, Meng Huang. China's patterns of international technological collaboration 1976-2010: a patent analysis study. Techn. Analysis & Strat. Manag., 26(5):531-546, 2014. [doi]

Abstract

Abstract is missing.