Q-learning based computation offloading for multi-UAV-enabled cloud-edge computing networks

Meng Wang, Shuo Shi, Shushi Gu, Xuemai Gu, Xue-qin. Q-learning based computation offloading for multi-UAV-enabled cloud-edge computing networks. IET Communications, 14(15):2481-2490, 2020. [doi]

@article{WangSGGQ20,
 title = {Q-learning based computation offloading for multi-UAV-enabled cloud-edge computing networks},
 author = {Meng Wang and Shuo Shi and Shushi Gu and Xuemai Gu and Xue-qin},
 year = {2020},
 doi = {10.1049/iet-com.2019.1184},
 url = {https://doi.org/10.1049/iet-com.2019.1184},
 researchr = {https://researchr.org/publication/WangSGGQ20},
 cites = {0},
 citedby = {0},
 journal = {IET Communications},
 volume = {14},
 number = {15},
 pages = {2481-2490},
}