The Application of the Analytic Hierarchy Process and a New Correlation Algorithm to Urban Construction and Supervision Using Multi-Source Government Data in Tianjin

Shaoyi Wang, Zhongjie Sheng, Yuliang Xi, Xiangyuan Ma, HuiHui Zhang, Mengjun Kang, Fu Ren, Qingyun Du, Ke Hu, Zhenbiao Han. The Application of the Analytic Hierarchy Process and a New Correlation Algorithm to Urban Construction and Supervision Using Multi-Source Government Data in Tianjin. ISPRS Int. J. Geo-Information, 7(2):50, 2018. [doi]

Authors

Shaoyi Wang

This author has not been identified. Look up 'Shaoyi Wang' in Google

Zhongjie Sheng

This author has not been identified. Look up 'Zhongjie Sheng' in Google

Yuliang Xi

This author has not been identified. Look up 'Yuliang Xi' in Google

Xiangyuan Ma

This author has not been identified. Look up 'Xiangyuan Ma' in Google

HuiHui Zhang

This author has not been identified. Look up 'HuiHui Zhang' in Google

Mengjun Kang

This author has not been identified. Look up 'Mengjun Kang' in Google

Fu Ren

This author has not been identified. Look up 'Fu Ren' in Google

Qingyun Du

This author has not been identified. Look up 'Qingyun Du' in Google

Ke Hu

This author has not been identified. Look up 'Ke Hu' in Google

Zhenbiao Han

This author has not been identified. Look up 'Zhenbiao Han' in Google