The Application of the Analytic Hierarchy Process and a New Correlation Algorithm to Urban Construction and Supervision Using Multi-Source Government Data in Tianjin

Shaoyi Wang, Zhongjie Sheng, Yuliang Xi, Xiangyuan Ma, HuiHui Zhang, Mengjun Kang, Fu Ren, Qingyun Du, Ke Hu, Zhenbiao Han. The Application of the Analytic Hierarchy Process and a New Correlation Algorithm to Urban Construction and Supervision Using Multi-Source Government Data in Tianjin. ISPRS Int. J. Geo-Information, 7(2):50, 2018. [doi]

References

No references recorded for this publication.

Cited by

No citations of this publication recorded.