A Location Inferring Model Based on Tweets and Bilateral Follow Friends

Xia Wang, Ming Xu, Yizhi Ren, Jian Xu, Haiping Zhang, Ning Zheng. A Location Inferring Model Based on Tweets and Bilateral Follow Friends. JCP, 9(2):315-321, 2014. [doi]

Abstract

Abstract is missing.