Fuzzy Feature Visualization of 3D Vector Field by Information-Entropy-Based Texture Adaptation

Huaihui Wang, Huaxun Xu, Liang Zeng, Sikun Li. Fuzzy Feature Visualization of 3D Vector Field by Information-Entropy-Based Texture Adaptation. IJVR, 10(4):37-43, 2011. [doi]

Authors

Huaihui Wang

This author has not been identified. Look up 'Huaihui Wang' in Google

Huaxun Xu

This author has not been identified. Look up 'Huaxun Xu' in Google

Liang Zeng

This author has not been identified. Look up 'Liang Zeng' in Google

Sikun Li

This author has not been identified. Look up 'Sikun Li' in Google