Analysis of rumen microbial community in cattle through the integration of metagenomic and network-based approaches

Haiying Wang, Huiru Zheng, Fiona Browne, Rainer Roehe, Richard J. Dewhurst, Felix C. Engel, Matthias Hemmje, Paul Walsh. Analysis of rumen microbial community in cattle through the integration of metagenomic and network-based approaches. In Tianhai Tian, Qinghua Jiang, Yunlong Liu, Kevin Burrage, Jiangning Song, Yadong Wang, Xiaohua Hu, Shinichi Morishita, Qian Zhu, Guohua Wang, editors, IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine, BIBM 2016, Shenzhen, China, December 15-18, 2016. pages 198-203, IEEE, 2016. [doi]

Abstract

Abstract is missing.