Hyperspectral Imagery Spatial Super-Resolution Using Generative Adversarial Network

Baorui Wang, Shun Zhang, Yan Feng, Shaohui Mei, Sen Jia, Qian Du. Hyperspectral Imagery Spatial Super-Resolution Using Generative Adversarial Network. IEEE Trans. Computational Imaging, 7:948-960, 2021. [doi]

Authors

Baorui Wang

This author has not been identified. Look up 'Baorui Wang' in Google

Shun Zhang

This author has not been identified. Look up 'Shun Zhang' in Google

Yan Feng

This author has not been identified. Look up 'Yan Feng' in Google

Shaohui Mei

This author has not been identified. Look up 'Shaohui Mei' in Google

Sen Jia

This author has not been identified. Look up 'Sen Jia' in Google

Qian Du

This author has not been identified. Look up 'Qian Du' in Google