Accelerating and tuning small matrix multiplications on Sunway TaihuLight: A case study of spectral element CFD Code Nek5000

Xianmeng Wang, Zhifeng Zhou, Changjun Hu, Wen Yang, Minfu Zhao, ZhaoShun Wang, Peng Shi 0006. Accelerating and tuning small matrix multiplications on Sunway TaihuLight: A case study of spectral element CFD Code Nek5000. IJHPCA, 34(2), 2020. [doi]

Authors

Xianmeng Wang

This author has not been identified. Look up 'Xianmeng Wang' in Google

Zhifeng Zhou

This author has not been identified. Look up 'Zhifeng Zhou' in Google

Changjun Hu

This author has not been identified. Look up 'Changjun Hu' in Google

Wen Yang

This author has not been identified. Look up 'Wen Yang' in Google

Minfu Zhao

This author has not been identified. Look up 'Minfu Zhao' in Google

ZhaoShun Wang

This author has not been identified. Look up 'ZhaoShun Wang' in Google

Peng Shi 0006

This author has not been identified. Look up 'Peng Shi 0006' in Google