Deep neural network-aided coherent integration method for maneuvering target detection

Chunlei Wang, Jibin Zheng, Bo Jiu, Hongwei Liu 0001, Yuchun Shi. Deep neural network-aided coherent integration method for maneuvering target detection. Signal Processing, 182:107966, 2021. [doi]

Authors

Chunlei Wang

This author has not been identified. Look up 'Chunlei Wang' in Google

Jibin Zheng

This author has not been identified. Look up 'Jibin Zheng' in Google

Bo Jiu

This author has not been identified. Look up 'Bo Jiu' in Google

Hongwei Liu 0001

This author has not been identified. Look up 'Hongwei Liu 0001' in Google

Yuchun Shi

This author has not been identified. Look up 'Yuchun Shi' in Google