Aerosol Optical Radiation Properties in Kunming (the Low-Latitude Plateau of China) and Their Relationship to the Monsoon Circulation Index

Haoyue Wang, Chunyang Zhang, Ke Yu, Xiao Tang, Huizheng Che, Jianchun Bian, Shanshan Wang, Bin Zhou, Rui Liu, Xiaoguang Deng, Xunhao Ma, Zhe Yang, Xiaohang Cao, Yuehua Lu, Yuzhu Wang, Weiguo Wang. Aerosol Optical Radiation Properties in Kunming (the Low-Latitude Plateau of China) and Their Relationship to the Monsoon Circulation Index. Remote Sensing, 11(24):2911, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.