Using Lexical and Thematic Knowledge for Name Disambiguation

Jinpeng Wang, Wayne Xin Zhao, Rui Yan, Haitian Wei, Jian-Yun Nie, Xiaoming Li. Using Lexical and Thematic Knowledge for Name Disambiguation. In Yuexian Hou, Jian-Yun Nie, Le Sun, Bo Wang 0011, Peng Zhang, editors, Information Retrieval Technology, 8th Asia Information Retrieval Societies Conference, AIRS 2012, Tianjin, China, December 17-19, 2012. Proceedings. Volume 7675 of Lecture Notes in Computer Science, pages 76-88, Springer, 2012. [doi]

@inproceedings{WangZYWNL12,
 title = {Using Lexical and Thematic Knowledge for Name Disambiguation},
 author = {Jinpeng Wang and Wayne Xin Zhao and Rui Yan and Haitian Wei and Jian-Yun Nie and Xiaoming Li},
 year = {2012},
 doi = {10.1007/978-3-642-35341-3_7},
 url = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-35341-3_7},
 researchr = {https://researchr.org/publication/WangZYWNL12},
 cites = {0},
 citedby = {0},
 pages = {76-88},
 booktitle = {Information Retrieval Technology, 8th Asia Information Retrieval Societies Conference, AIRS 2012, Tianjin, China, December 17-19, 2012. Proceedings},
 editor = {Yuexian Hou and Jian-Yun Nie and Le Sun and Bo Wang 0011 and Peng Zhang},
 volume = {7675},
 series = {Lecture Notes in Computer Science},
 publisher = {Springer},
 isbn = {978-3-642-35341-3},
}