jNMFMA: a joint non-negative matrix factorization meta-analysis of transcriptomics data

Hong-Qiang Wang, Chun-Hou Zheng, Xing-Ming Zhao. jNMFMA: a joint non-negative matrix factorization meta-analysis of transcriptomics data. Bioinformatics, 31(4):572-580, 2015. [doi]

Abstract

Abstract is missing.