Dynamics of a Zika virus transmission model with seasonality and periodic delays

Wei Wang, Mengchen Zhou, Tonghua Zhang, Zhaosheng Feng. Dynamics of a Zika virus transmission model with seasonality and periodic delays. Commun. Nonlinear Sci. Numer. Simul., 116:106830, 2023. [doi]

Authors

Wei Wang

This author has not been identified. Look up 'Wei Wang' in Google

Mengchen Zhou

This author has not been identified. Look up 'Mengchen Zhou' in Google

Tonghua Zhang

This author has not been identified. Look up 'Tonghua Zhang' in Google

Zhaosheng Feng

This author has not been identified. Look up 'Zhaosheng Feng' in Google