A low power and high accuracy MEMS sensor based activity recognition algorithm

Shaolin Weng, Luping Xiang, Weiwei Tang, Hui Yang, Lingxiang Zheng, Hai Lu, Huiru Zheng. A low power and high accuracy MEMS sensor based activity recognition algorithm. In Huiru Jane Zheng, Werner Dubitzky, Xiaohua Hu, Jin-Kao Hao, Daniel Berrar, Kwang-Hyun Cho, Yadong Wang, David Gilbert, editors, 2014 IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine, BIBM 2014, Belfast, United Kingdom, November 2-5, 2014. pages 33-38, IEEE, 2014. [doi]

Abstract

Abstract is missing.