DTSP-V: A trend-based Top Scoring Pairs method for classification of time series gene expression data

Kaimin Wu, Xiaofei Nan, Yumei Chai, Liming Wang, Kun Li. DTSP-V: A trend-based Top Scoring Pairs method for classification of time series gene expression data. In Tianhai Tian, Qinghua Jiang, Yunlong Liu, Kevin Burrage, Jiangning Song, Yadong Wang, Xiaohua Hu, Shinichi Morishita, Qian Zhu, Guohua Wang, editors, IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine, BIBM 2016, Shenzhen, China, December 15-18, 2016. pages 1787-1794, IEEE, 2016. [doi]

Abstract

Abstract is missing.