The effect of pets on happiness: A data-driven approach via large-scale social media

Yuchen Wu, Jianbo Yuan, Quanzeng You, Jiebo Luo. The effect of pets on happiness: A data-driven approach via large-scale social media. In James Joshi, George Karypis, Ling Liu, Xiaohua Hu, Ronay Ak, Yinglong Xia, Weijia Xu, Aki-Hiro Sato, Sudarsan Rachuri, Lyle H. Ungar, Philip S. Yu, Rama Govindaraju, Toyotaro Suzumura, editors, 2016 IEEE International Conference on Big Data, BigData 2016, Washington DC, USA, December 5-8, 2016. pages 1889-1894, IEEE, 2016. [doi]

Abstract

Abstract is missing.