Mobile Nodes Deployment Scheme Design Based on Perceived Probability Model in Heterogeneous Wireless Sensor Network

Ningning Wu, Juwei Zhang, Qiangyi Li, Shiwei Li, Yachuang Liu, Yale Wang, Zhumu Fu. Mobile Nodes Deployment Scheme Design Based on Perceived Probability Model in Heterogeneous Wireless Sensor Network. JRM, 26(5):616-621, 2014. [doi]

Abstract

Abstract is missing.