Beyond context: Exploring semantic similarity for small object detection in crowded scenes

Yue Xi, Jiangbin Zheng, Xiangjian He, Wenjing Jia, Hanhui Li, Yefan Xie, Mingchen Feng, Xiuxiu Li. Beyond context: Exploring semantic similarity for small object detection in crowded scenes. Pattern Recognition Letters, 137:53-60, 2020. [doi]

Abstract

Abstract is missing.