2D-LBP: An Enhanced Local Binary Feature for Texture Image Classification

Bin Xiao 0002, Kaili Wang, Xiu-Li Bi, Weisheng Li 0001, Junwei Han. 2D-LBP: An Enhanced Local Binary Feature for Texture Image Classification. IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn., 29(9):2796-2808, 2019. [doi]

Authors

Bin Xiao 0002

This author has not been identified. Look up 'Bin Xiao 0002' in Google

Kaili Wang

This author has not been identified. Look up 'Kaili Wang' in Google

Xiu-Li Bi

This author has not been identified. Look up 'Xiu-Li Bi' in Google

Weisheng Li 0001

This author has not been identified. Look up 'Weisheng Li 0001' in Google

Junwei Han

This author has not been identified. Look up 'Junwei Han' in Google