A Compensation System for Cophase High-Speed Electric Railways by Reactive Power Generation of SHC&SAC

Bin Xie, Yong Li 0016, Zhiwen Zhang, Sijia Hu, Zhixue Zhang, Longfu Luo, Yijia Cao, Fangyuan Zhou, Renjun Luo, Lilan Long. A Compensation System for Cophase High-Speed Electric Railways by Reactive Power Generation of SHC&SAC. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 65(4):2956-2966, 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.