A Cross-Attention Fusion Based Graph Convolution Auto-Encoder for Open Relation Extraction

Binhong Xie, Yu Li, Hongyan Zhao, Lihu Pan, Enhui Wang. A Cross-Attention Fusion Based Graph Convolution Auto-Encoder for Open Relation Extraction. IEEE Transactions on Audio, Speech & Language Processing, 31:476-485, 2023. [doi]

Authors

Binhong Xie

This author has not been identified. Look up 'Binhong Xie' in Google

Yu Li

This author has not been identified. Look up 'Yu Li' in Google

Hongyan Zhao

This author has not been identified. Look up 'Hongyan Zhao' in Google

Lihu Pan

This author has not been identified. Look up 'Lihu Pan' in Google

Enhui Wang

This author has not been identified. Look up 'Enhui Wang' in Google