Saliency Integration: An Arbitrator Model

Yingyue Xu, Xiaopeng Hong, Fatih Porikli, Xin Liu 0012, Jie Chen, Guoying Zhao. Saliency Integration: An Arbitrator Model. IEEE Transactions on Multimedia, 21(1):98-113, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.