Image retrieval based on multi-concept detector and semantic correlation

Haijiao Xu, Changqin Huang, Peng Pan, Gansen Zhao, Chunyan Xu, Yansheng Lu, Deng Chen, Jiyi Wu. Image retrieval based on multi-concept detector and semantic correlation. Science in China Series F: Information Sciences, 58(12):1-15, 2015. [doi]