A classification approach to coreference in discharge summaries: 2011 i2b2 challenge

Yan Xu, Jiahua Liu, Jiajun Wu, Yue Wang, Zhuowen Tu, Jian-Tao Sun, Junichi Tsujii, Eric I.-Chao Chang. A classification approach to coreference in discharge summaries: 2011 i2b2 challenge. JAMIA, 19(5):897-905, 2012. [doi]

Abstract

Abstract is missing.