Optimizing write operation on replica in data grid

Pengzhi Xu, Yongwei Wu, Xiaomeng Huang, Guangwen Yang, Weimin Zheng. Optimizing write operation on replica in data grid. Science in China Series F: Information Sciences, 54(1):1-11, 2011. [doi]

Abstract

Abstract is missing.