Detecting Advertising Materials via Multi-Scale Instance Segmentation Network

Ben Xu, Chun Yang, Hongfa Wang, Xiaobin Zhu, Xu-Cheng Yin. Detecting Advertising Materials via Multi-Scale Instance Segmentation Network. Austr. J. Intelligent Information Processing Systems, 16(3):9-16, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.