Variational total curvature model for multiplicative noise removal

Xinli Xu, Teng Yu, Xinmei Xu, Guojia Hou, Ryan Wen Liu, Huizhu Pan. Variational total curvature model for multiplicative noise removal. IET Computer Vision, 12(4):542-552, 2018. [doi]

Authors

Xinli Xu

This author has not been identified. Look up 'Xinli Xu' in Google

Teng Yu

This author has not been identified. Look up 'Teng Yu' in Google

Xinmei Xu

This author has not been identified. Look up 'Xinmei Xu' in Google

Guojia Hou

This author has not been identified. Look up 'Guojia Hou' in Google

Ryan Wen Liu

This author has not been identified. Look up 'Ryan Wen Liu' in Google

Huizhu Pan

This author has not been identified. Look up 'Huizhu Pan' in Google