Weakly supervised histopathology cancer image segmentation and classification

Yan Xu, Jun-Yan Zhu, Eric I.-Chao Chang, Maode Lai, Zhuowen Tu. Weakly supervised histopathology cancer image segmentation and classification. Medical Image Analysis, 18(3):591-604, 2014. [doi]

Authors

Yan Xu

This author has not been identified. Look up 'Yan Xu' in Google

Jun-Yan Zhu

This author has not been identified. Look up 'Jun-Yan Zhu' in Google

Eric I.-Chao Chang

This author has not been identified. Look up 'Eric I.-Chao Chang' in Google

Maode Lai

This author has not been identified. Look up 'Maode Lai' in Google

Zhuowen Tu

This author has not been identified. Look up 'Zhuowen Tu' in Google