Side-Channel Attack on a Protected RFID Card

Rixin Xu, Liehuang Zhu, an Wang, Xiaojiang Du, Kim-Kwang Raymond Choo, Guoshuang Zhang, Keke Gai. Side-Channel Attack on a Protected RFID Card. IEEE Access, 6:58395-58404, 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.