Surface EMG-based human-machine interface that can minimise the influence of muscle fatigue

Xiaodong Xu, Yi Zhang, Xinli Xu, Huosheng Hu. Surface EMG-based human-machine interface that can minimise the influence of muscle fatigue. IJMIC, 22(4):298-306, 2014. [doi]

Abstract

Abstract is missing.