Fudan University at TRECVID 2007

Xiangyang Xue, Hui Yu, Hong Lu, Yue-Fei Guo, Yuejie Zhang, Shile Zhang, Bin Li, Bolan Su, Yingbin Zheng, Wenjian Zhou, Lei Cen, Jie Zhang, Yu Jiang, Jiahui Qi, Jiaojiao Lu, Qian Diao, Zhenzhen Shi, Zichen Sun. Fudan University at TRECVID 2007. In Paul Over, George Awad, Wessel Kraaij, Alan F. Smeaton, editors, TRECVID 2007 workshop participants notebook papers, Gaithersburg, MD, USA, November 2007. National Institute of Standards and Technology (NIST), 2007. [doi]

Abstract

Abstract is missing.