Evaluation of optimized b-value sampling schemas for diffusion kurtosis imaging with an application to stroke patient data

Xu Yan, Min-Xiong Zhou, Lingfang Ying, Dazhi Yin, Mingxia Fan, Guang Yang, Yongdi Zhou, Fan Song, Dongrong Xu. Evaluation of optimized b-value sampling schemas for diffusion kurtosis imaging with an application to stroke patient data. Comp. Med. Imag. and Graph., 37(4):272-280, 2013. [doi]

Abstract

Abstract is missing.